45558 - Ο ωκεανός

Ν. Λυγερός

Ο ωκεανός
όταν τον βλέπεις
από όλες
τις πλευρές
της γης
αλλάζει
διάσταση
και συνειδητοποιείς
ότι αποτελεί
τον δεσμό
μεταξύ
των νησιών
ακόμα
κι αν αυτά
είναι μεγάλα
σαν Ηπείρους
και τότε
νιώθεις
πόσο
ανθρώπινος
είναι.