45560 - Η οδός Lemkin

Ν. Λυγερός

Η οδός Lemkin
μπορεί
να γίνει
μια πραγματικότητα
και στην Αυστραλία
γιατί το έργο
δεν περιορίζεται
σ’ ένα κράτος
ή σ’ ένα έθνος
αλλά αφορά
όλη την Ανθρωπότητα
χωρίς εξαίρεση
γιατί είναι
το μόνο
που έχει
σημασία
για τους Δίκαιους
που ποτέ
δεν ξεχνούν
τους αθώους.