45562 - Όποιος σε βρει

Ν. Λυγερός

Όποιος σε βρει
ακόμα
και σε καφετέρια
και σου πει
ότι είναι
ο άλλος άλλος
να ξέρεις
ότι είναι
δικός σου
με την έννοια
της συνανθρωπιάς
γι’ αυτό
να χαίρεσαι
που υπάρχει
και που ζει
και αυτός
εντός
της Ανθρωπότητας
πέρα
από τα όρια
που έχει
καθιερώσει
αυθαίρετα
η κοινωνία.