45566 - Άλλη μία πολιτεία

Ν. Λυγερός

Άλλη μία πολιτεία
ετοιμάζεται
να αναγνωρίσει
την τριάδα
γενοκτονιών
των Αρμενίων
των Ασσυρίων
και των Ελλήνων
του Πόντου
και γι’ αυτό
πρέπει
να την ενισχύσουμε
με κάθε τρόπο
έτσι ώστε
να περάσουμε
στο τρίτο
στάδιο
σε επίπεδο
Αυστραλίας
για το μέλλον.