45568 - Δεν επαρκεί

Ν. Λυγερός

Δεν επαρκεί
να κάνουμε
ξεχωριστά
την επέτειο
των ANZACS
και την επέτειο
των γενοκτονιών
γιατί πρέπει
να αναδείξουμε
τη σχέση
που υπάρχει
μεταξύ
αυτών
των ιστορικών
γεγονότων
αφού αυτά
είναι
συνδεδεμένα
και υπάρχει
μάλιστα
και μία εξήγηση.