45574 - Κάθε ημέρα

Ν. Λυγερός

Κάθε ημέρα
Αυστραλίας
είναι και ημέρα
του άλλου
ημισφαιρίου
και έτσι
βλέπεις
συμπληρωματικά
τον κόσμο
που τόσο
αγαπάς
αλλά μόνο
μονόπλευρα
γιατί ποτέ
δεν τόλμησες
να τον φανταστείς
πέρα
από τα όρια
που ήξερες
ενώ ο κόσμος
είναι
κατά πολύ
μεγαλύτερος.