45577 - Ανάμεσα στα βιβλία

Ν. Λυγερός

Ανάμεσα στα βιβλία
γεννιούνται
οι καινοτομίες
που αλλάζουν
το μέλλον
επειδή
εκεί
στέκονται
οι Δάσκαλοι
που σκέφτονται
από πριν
το μετά
γιατί
εκεί
αρχίζει
το μονοπάτι
της αλήθειας
αφού
θυμούνται
τα δέντρα
του δάσους.