45579 - Με τα σχήματα

Ν. Λυγερός

Με τα σχήματα
της φαντασίας
λαξεύεις
την άλλη
πραγματικότητα
που θέλει
να ζήσει
διαφορετικά
γιατί έχει
επιτέλους
ένα στόχο
που είναι
ικανός
να ξεπεράσει
τις συμβάσεις
γιατί ζει
ήδη
αλλού
λόγω
Ανθρωπότητας.