45580 - Αγάπα τα δέντρα

Ν. Λυγερός

Αγάπα τα δέντρα
που μιλούν
μεταξύ τους
γιατί
κάτι
μπορεί
να σου πουν
μερικές
λέξεις
από το βαθύ
παρελθόν
όταν
δεν υπήρχε
ακόμα
η καταγραφή
για ν’ αρχίσει
η ζωή
της ιστορίας
αλλά
τότε
τα φύλλα
είχαν ήδη
μνήμη.