45586 - Και τα τετράδια

Ν. Λυγερός

Και τα τετράδια
είναι φύλλα
του δέντρου
που γίνονται
σιγά σιγά
βιβλία
γιατί αυτά
είναι αντίδωρα
προς τη φύση
που πάντα
δίνει
χωρίς
ποτέ
να περιμένει
τίποτα
από τους άλλους
εκτός
βέβαια
αν αποτελούν
εξαιρέσεις.