45589 - Μια μικρή διαφορά

Ν. Λυγερός

Μια μικρή διαφορά
μέσα στην πραγματικότητα
είναι ικανή
ν΄αλλάξει τα πάντα
αν είναι καινοτόμα
και γι’ αυτό
είναι απαραίτητο
να προσέχεις
τις λεπτομέρειες
γιατί αυτές
είναι ενδείξεις
για τις αλλαγές
που έρχονται
και βλέπει
η στρατηγική
λόγω γνώσεων
της βαθιάς
ιστορίας
του μέλλοντος.