45595 - Ο εσωτερικός κόσμος

Ν. Λυγερός

Ο εσωτερικός κόσμος
είναι πιο πλούσιος
απ’ ό,τι πιστεύεις
αρχικά
γιατί δεν βλέπεις
ότι είναι
σε επαφή
με όλη
την Ανθρωπότητα
διότι
ενσωματώνει
στη σκέψη του
συλλογικές
μνήμες
που βασίζονται
σε μια συμβίωση
πολλών αιώνων
για να υπάρξει
το αποτέλεσμα
που κάνει
τη διαφορά.