45600 - Μετά την Αυστραλία

Ν. Λυγερός

Μετά την Αυστραλία
τα πράγματα
είναι διαφορετικά
γιατί όλοι
έχουν εμπλουτιστεί
με τέτοιο
τρόπο
που υπάρχει
αναβάθμιση
στη σκέψη
των αποστολών
κι αποτελεί
μία γέφυρα
η Ευρώπη
για να ενωθεί
με την Αμερική
λόγω
της ανάγκης
του έργου.