45606 - Επιτέλους το ΣτΕ

Ν. Λυγερός

Επιτέλους το ΣτΕ
αποφάσισε
ότι ήταν
αντισυνταγματικές
οι αλλαγές
που ήθελε
να προτείνει
ο προηγούμενος
Υπουργός
Παιδείας
για τα θρησκευτικά
και τώρα
ανοίγει
ο δρόμος
για την εφαρμογή
των επίσημων
μέτρων
που ακολουθούν
την ελληνική
παράδοση.