45608 - Αν ήθελες

Ν. Λυγερός

Αν ήθελες
να κάνεις
μια παράξενη
σύγκριση
που έχει
νόημα
όμως
θα έβλεπες
την Αυστραλία
σαν τον Πόντο
λόγω
απομόνωσης
και την Αμερική
σαν τη Σμύρνη
λόγω
πρόσβασης
και τότε
θα έβλεπες
πως λειτουργούν
οι δομικές
διαφορές
πάνω
στη συμπεριφορά.