45622 - Η στρατηγική απελευθερώνει

Ν. Λυγερός

Η στρατηγική απελευθερώνει
το ον
μέσω
της οργάνωσης
που λειτουργεί
πάνω
στη δομή
και την θωρακίζει
έτσι ώστε
να είναι
ακόμα
πιο ανθεκτική
στις επιθέσεις
της κοινωνίας
της λήθης
αλλά
και της ίδιας
της βαρβαρότητας.