45624 - Πάντα

Ν. Λυγερός

Πάντα
η μεγαλύτερη
πρωτιά
είναι
να μην αφήνεις
κανένα
δικό σου
πίσω
σε έναν αγώνα
που έχει
σημασία
για την ελευθερία
και την ιστορία
της Ανθρωπότητας
γι’ αυτό
σκέψου
κάθε κίνηση
πριν
πράξεις.