45629 - Θεμελιακές Αντιθέσεις. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)