45632 - Οι δύο γιαγιάδες

Ν. Λυγερός

Οι δύο γιαγιάδες
δεν άφηναν
ποτέ
τον μικρό
άνθρωπο
να πέσει
και πάντα
πρόσεχαν
κάθε κίνηση
πριν
κάνουν πράξη
τη σκέψη τους
γιατί ήξεραν
τα θεμέλια
της Διδασκαλίας
που είχαν
μάθει
άλλη εποχή.