45635 - Με τις ιεραρχικές δομές

Ν. Λυγερός

Με τις ιεραρχικές δομές
αντιλαμβάνεσαι
πιο γρήγορα
πώς η τοπολογία
είναι πιο θεμελιακή
από την γεωμετρία
γιατί είναι
πιο απελευθερωμένη
από τις συνθήκες
και δεν έχει
ανάγκη
την έννοια
της απόστασης
για να έχει
υπόσταση
στη σκέψη
της στρατηγικής
της Ανθρωπότητας.