45636 - Η ανθεκτική δομή

Ν. Λυγερός

Η ανθεκτική δομή
δεν έχει
ποτέ
κρίσιμα
σημεία
γιατί
ξέρει
ότι είναι
τα πρώτα
που θα επιτεθεί
ένας αντίπαλος
έτσι
από την αρχή
διαχειρίζεται
με την προφύλαξη
της υποδομής
που την υποστηρίζουν
λειτουργικά.