45637 - Η βαθιά ιστορία

Ν. Λυγερός

Η βαθιά ιστορία
είναι ικανή
να βοηθήσει
στην αποκατάσταση
της μνημοσύνης
γιατί βλέπει
διαφορετικά
τα απομακρυσμένα
γεγονότα
της ιστορίας
και γι’ αυτό
συνδυάζει
με τρόπο
θεαματικό
πολλές
ιστορίες
που φαινόταν
παράλληλες
αρχικά.