45638 - Με το βάθος

Ν. Λυγερός

Με το βάθος
της ιστορίας
αντιλαμβάνεσαι
το ύψος
της στρατηγικής
και μπορείς
να συνδέσεις
την ανακάλυψη
της Αμερικής,
την απελευθέρωση
της Ισπανίας,
την αλλαγή
της βασίλισσας
στο σκάκι
και τη δημιουργία
της γλυκιάς
σοκολάτας
χάρη
στη διασταύρωση
του 1492.