45639 - Τα μακρινά

Ν. Λυγερός

Τα μακρινά
χρονικά
γεγονότα
που συζούν
στην υψηλή
στρατηγική
τα βλέπει
η βαθιά
ιστορία
και μελετά
γέφυρες
του Χρόνου
που τα συνδέουν
με αόρατο
τρόπο
επειδή
είναι
μόνο
ουσία.