45640 - Η συνύπαρξη

Ν. Λυγερός

Η συνύπαρξη
στην ίδια
πραγματικότητα
δεν σημαίνει
ότι υπάρχει
σύνδεσμος
γιατί
μπορεί
να λειτουργούν
παράλληλα
οι περιγραφές
που καταγράφονται
ως στοιχεία
ιστορίας
έτσι πρόσεχε
τις όχθες
για να βρεις
τη γέφυρα.