45640 - Η συνύπαρξη

Ν. Λυγερός

Η συνύπαρξη
στην ίδια
πραγματικότητα
δεν σημαίνει
ότι υπάρχει
σύνδεσμος
γιατί
μπορεί
να λειτουργούν
παράλληλα
οι περιγραφές
που καταγράφονται
ως στοιχεία
ιστορίας
έτσι πρόσεχε
τις όχθες
για να βρεις
τη γέφυρα.

Close Menu