45642 - Στα Μαθηματικά

Ν. Λυγερός

Στα Μαθηματικά
υπάρχουν
δομές
σαν τους πρώτους
αριθμούς
που συμφέρει
να μην αποθηκεύεις
και να τις υπολογίζεις
ξανά
κάθε φορά
που τις έχεις
ανάγκη
για να βρεις
τη λύση
ενός νέου
προβλήματος
πέρα
από τα γνωστά
όρια.