45643 - Χάρη

Ν. Λυγερός

Χάρη
στο Alpha Zero
ανακαλύψαμε
ότι μπορούμε
να βρούμε
κομμάτια
της ιστορίας
μόνο
μέσω
της νοημοσύνης
όταν αυτή
είναι
τεχνητή
και μπορεί
να μελετήσει
όλα τα σενάρια
για να επιλέξει
στη συνέχεια
το ιστορικό.