45644 - Η Μάλτα

Ν. Λυγερός

Η Μάλτα
έγινε
σημαντική
μόνο
μετά
τη μεγάλη
πολιορκία
του 1565
όπου
οι ιππότες
αντιστάθηκαν
με στρατηγική
ανθεκτικότητα
στις επιθέσεις
της τουρκικής
βαρβαρότητας
και έτσι
έγραψαν
ιστορία.