45649 - Με το Eurotopo

Ν. Λυγερός

Με το Eurotopo
μπορείς
να αναλύσεις
τον σκληρό
σκελετό
και τις αρθρώσεις
της δομής
της γεωμετρίας
της ιστορίας
έτσι θα δεις
νέα στοιχεία
που άλλοι
παραλείπουν
στην ανάλυση τους
γιατί
δεν ξέρουν
για το βάθος
του Χρόνου.