45650 - Το σκληρό κομμάτι

Ν. Λυγερός

Το σκληρό κομμάτι
της πλαστικότητας
του εγκεφάλου
είναι
τα μαθηματικά
της Ανθρωπότητας
γιατί έχουν
μέσα τους
την τελειότητα
που επιτρέπει
τη συνέχεια
της εξέλιξης
ως ανέλιξη
και μόνο
δίχως
κανένα
συμβιβασμό
οπισθοχώρησης.