45651 - Ενώ ο Έρωτας

Ν. Λυγερός

Ενώ ο Έρωτας
είναι
των κινήσεων,
η Αγάπη
είναι
της πράξης.
Γι’ αυτό
είναι
δύσκολο
να φανταστείς
έρωτα
χωρίς
κίνηση
και αγάπη
χωρίς
πράξη.
Έτσι
βλέπεις
ότι
η αγάπη
μπορεί
να είναι
και ακίνητη.