45652 - Δεν υπάρχουν

Ν. Λυγερός

Δεν υπάρχουν
πράξεις
χωρίς
επιπτώσεις
γι’ αυτό
μάθε
να τις χειρίζεσαι
από πριν
γιατί
δεν διορθώνονται
και δες το
ειδικά
με το θέμα
της αγάπης
διότι
αγγίζει
άμεσα
τις ψυχές
του Χρόνου
και της Ανθρωπότητας.