45655 - Της γεωμετρίας

Ν. Λυγερός

Της γεωμετρίας
είναι
ο έρωτας
ενώ η αγάπη
είναι
της τοπολογίας.
Διότι
για τον πρώτο
η απόσταση
είναι απαραίτητη
ενώ για τη δεύτερη
η ουσία
είναι πάντα
στη σχέση
που είναι
ανεξάρτητη
και μπορεί
να γίνει
και δεσμός.