45658 - Μη μένεις

Ν. Λυγερός

Μη μένεις
στα ρηχά
του προσώπου
αν θέλεις
να δεις
την ψυχή
γιατί αυτή
ζει μόνο
στη βαθύτητα
χωρίς κανένα
συμβιβασμό
γιατί
δεν έχει
ανάγκη
να φανεί
αλλιώς
από ό,τι είναι
λόγω
αξίας.