45659 - Η αγάπη

Ν. Λυγερός

Η αγάπη
μπορεί
να υπάρχει
ακόμα
κι αν η επιφάνεια
έχει αλλάξει
λόγω
ακραίων
συνθηκών
ενώ
ο έρωτας
σταματά
γιατί
δεν ξέρει
τι να κάνει
με το βάθος
του προσώπου
όταν αυτό
είναι
ψυχή.