45661 - Βάθος παντού

Ν. Λυγερός

Βάθος παντού
θέλει η αγάπη
κι όχι μόνο
σε μερικά
σημεία
όπως
ο έρωτας
γιατί
είναι
ικανή
ν’ αγαπήσει
δίχως
να περιμένει
κανένα
αντάλλαγμα
γιατί
είναι
μόνο
προσφορά.