45666 - Επειδή είναι

Ν. Λυγερός

Επειδή είναι
ασύμμετρη
θεμελιακά
η αγάπη
αυτός
που επιμένει
να τον αγαπήσει
κάποιος
που αγαπά
είναι
στην ουσία
μόνο
ερωτευμένος
γιατί
ο έρωτας
λειτουργεί
συμπληρωματικά
ενώ η αγάπη
είναι μόνο
προσφορά.