45669 - Στην αγάπη

Ν. Λυγερός

Στην αγάπη
το μόνο
μέτρο
σύγκρισης
είναι
η ίδια
η Ανθρωπότητα
γιατί
η δική της
είναι
διαφορετική
αφού
δεν μπορεί
να αποκλείσει
κανένα
λόγω
ανάγκης
και δεν έχει
αποκλειστικότητες
σαν τον έρωτα.