45670 - Η τριβή

Ν. Λυγερός

Η τριβή
είναι
το χάδι
που δεν θέλεις
ενώ το χάδι
είναι
η τριβή
που θέλεις,
αν νιώσεις
τη διαφορά
τότε
θα ανακαλύψεις
κι ένα κομμάτι
της λειτουργίας
της Αγάπης
της Ανθρωπότητας
που διαφέρει
λόγω
πολυκυκλικότητας.