45673 - Η ζωή

Ν. Λυγερός

Η ζωή
είναι
ένα δώρο
απλά
το μαθαίνουμε
στο τέλος
και σπάνιοι
είναι
οι άνθρωποι
που το βλέπουν
από την αρχή
και ζουν
χωρίς
να φοβηθούν
να παράγουν
έργο
επειδή
αυτό
είναι
το αντίδωρό τους.