45680 - Διαχρονική

Ν. Λυγερός

Διαχρονική
η μουσική
συνεχίζει
να παράγει
αγάπη
και όχι μόνο
για μια εποχή
αφού
διασχίζει
τους αιώνες
για να αγγίξει
και τους άλλους
της Ανθρωπότητας
που ήταν
αγέννητοι
όταν
η σύνθεση
ζωντανεύει με
τα όργανα
του παρελθόντος.