45682 - Μια πηγή γνώσεων

Ν. Λυγερός

Μια πηγή γνώσεων
πρέπει
να αξιοποιηθεί
για να βοηθάει
την Ανθρωπότητα
έτσι
κάθε ερώτηση
που της κάνεις
πρέπον
είναι
να μετατραπεί
σε εφαρμογή
μετά
την απάντηση
για να έχει
αντίχτυπο
σε ακόμα
περισσότερους
ανθρώπους
που έχουν
ανάγκη.