45688 - Η αγκαλιά

Ν. Λυγερός

Η αγκαλιά
είναι διπλή
ασπίδα
ανθρωπιάς
που προστατεύει
τους δικούς μας
και είναι
το άγγιγμα
ψυχής
όταν το χάδι
δεν μπορεί
να τη φτάσει
λόγω
ανάγκης
έτσι
διαφέρει
από την παρένθεση
που είναι
αφοπλισμός
βαθιάς
ιστορίας.