45689 - Μέσω της αγκαλιάς

Ν. Λυγερός

Μέσω της αγκαλιάς
δίνεις
στον άλλο
να καταλάβει
τι σημαίνει
πρακτικά
η έννοια
της συμπαράστασης
και γι’ αυτό
είναι σπουδαίο
όταν η σκέψη σου
αγκαλιάζει
την Ανθρωπότητα
ακόμα
κι αν οι Φαρισαίοι
κι οι Γραμματείς
σ’ έχουν
σταυρώσει
γιατί φοβόντουσαν
την καλοσύνη σου.