45691 - Κάθε λαός

Ν. Λυγερός

Κάθε λαός
που ανακαλύπτεις
είναι ένα νέο
κομμάτι
της Ανθρωπότητας
που γνωρίζεις
έτσι βλέπεις
καλύτερα
την ουσία
της πολυκυκλικής
υπερδομής
που θέλει
να προστατεύει
τους αθώους
από τις επιθέσεις
της βαρβαρότητας
επειδή
είναι το πρέπον
για τα Δικαιώματα
της Ανθρωπότητας.