45702 - Στην Αυστρία

Ν. Λυγερός

Στην Αυστρία
εμφανίστηκε
ο ήλιος
που είχε
χαθεί
στα Βαλκάνια
λόγω
βάρβαρης
ιδεολογίας
έτσι
είδαμε
τη δικαιοσύνη
σε άλλη
περιοχή
της Ευρώπης
που άλλοι
δεν περίμεναν
επειδή
δεν είχαν
σκεφτεί
τα κομμάτια
της βαθιάς
ιστορίας.