45704 - Η νίκη

Ν. Λυγερός

Η νίκη
της Αυστρίας
το 1683
παραμένει
σημείο
αναφοράς
για την βαθιά ιστορία
διότι
η ικανότητα
ν’ αντισταθείς
σε μια πολιορκία
τόσο βάρβαρη
είναι ήδη
επίτευγμα
αλλά
όταν ταυτόχρονα
σου επιτρέπει
να βγεις
νικητής
τότε
είναι
άθλος.