45705 - Πάνω στα σύννεφα

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Πάνω στα σύννεφα
της Αυστρίας
φανταζόμαστε
τα παλάτια
και τα φρούρια
της αντίστασης
στον οθωμανικό
εχθρό
όταν
αυτός
τόλμησε
να αξιώσει
τη νίκη
στην καρδιά
της Ευρώπης
χωρίς να συνειδητοποιήσει
ότι η Αυτοκρατορία
δεν επιθυμούσε
με κανένα τρόπο
να υποκύψει
στην κόκκινη
βαρβαρότητάς της.