45708 - Το όραμα του Dom Juan

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Το όραμα του Dom Juan
υπερβαίνει
κατά πολύ
τις σκέψεις
του Don Giovanni
γιατί δεν είναι
περιορισμένο
στην κατάκτηση
των γυναικών
εφόσον
αγκαλιάζει
τον κόσμο
στο σύνολό του
ώστε να αγγίξει
την Ανθρωπότητα
ολόκληρη
χωρίς εξαίρεση
χάρη
σε μια επιθυμία
κατανόησης
των θεμελίων
της σκέψης του.