45710 - Μέσω

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Μέσω
του μυστικού
ανοίγματος
είναι δυνατόν
να μελετήσουμε
την όψη
ενός ενδόμυχου
θεάματος
που λίγοι
μπορούν
να φανταστούν
γιατί είναι
πιο όμορφο
από τις ιδέες τους
που δεν έχουν
πρόσβαση
σε απελευθερωμένες
αισθήσεις
γι’ αυτό
και αντιπροσωπεύουν
μία πραγματική
αυτοκρατορία.